Đầu tư Chứng Khoán – Hồ Sơ Năng Lực

Từ năm 2004, ICA đã quản lý tài sản cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng Tài khoản Quản lý Riêng (SMAs). Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các cá nhân và văn phòng gia đình có tài sản lớn ở châu Âu và Hoa Kỳ. Khách hàng của chúng tôi tin vào tiềm năng tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam. Chúng tôi chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết, và cũng phân bổ một phần nhỏ danh mục đầu tư cho các cơ hội trước IPO.

 

Tỉ lệ lợi nhuận trung bình của các SMA của ICA cao hơn VNIndex trong suốt 16 trên 20 năm qua. Tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm kể từ năm 2012 đạt 16,2%, vượt 723 điểm cơ bản so với VNIndex.

 

$100K

Một khoản đầu tư ban đầu là 100.000 USD vào năm 2004 đã tăng giá trị tương ứng lên 1.614.000 USD vào thời điểm cuối tháng 5/2024 – đã điều chỉnh theo tỷ giá (Trong khi đó, một khoản đầu tư tương ứng vào VNIndex trong cùng một khoảng thời gian sẽ chỉ tăng giá trị đến 350.000 USD).