Hồ sơ Năng lực Tư vấn

Các Dự án Tư vấn của chúng tôi

IFI bắt đầu đạt được nhiều thành tựu trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và thâm nhập thị trường cho các công ty đa quốc gia từ những năm 1990. Những dự án thành công gần đây của chúng tôi bao gồm tư vấn bán lợi ích cổ đông thiểu số của công ty ABA Logistics đầu năm 2016 và đến giữa năm 2016, chúng tôi tư vấn cho tổ chức IFC và Armstrong Asset Management, quỹ tư nhân chuyên về năng lượng sạch về đầu tư vào Công ty CP Điện Gia Lai (GEC), công ty năng lượng tái tạo hàng đầu ở Việt Nam.

 

 

 

Ngoài ra, chúng tôi còn có kinh nghiệm làm Tư vấn Chính cho dự án Pilmico mua lại Công ty CP Thức ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1 (Vinh Hoan Feed), cung cấp dịch vụ thâm nhập thị trường và thiết lập môi quan hệ lâu dài với chính phủ cho GTech và Coca Cola, huy động vốn vay và chuyển nhượng danh mục bất động sản của Hasegawa Việt Nam, và tư vấn cho SAB Miller thành lập liên doanh với Vinamilk.   

 

  • ABA Cooltrans: tư vấn cho ABA chuyển nhượng cổ phần, một cách không công khai, cho Mekong Capital vào năm 2016. Giá trị giao dịch là 6 – 15 triệu USD để nắm cổ quyền không kiểm soát.

 

  • Pilmico Food: tư vấn cho Pilmico trong việc mua lại Công ty CP Thức ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1 (VHF) vào năm 2014. 70% cổ phần đã được mua ngay sau đó, 30% còn lại được chuyển nhượng trong vòng 5 năm tiếp theo, với tổng giá trị là 28 triệu USD.

 

 

  • IFC và Armstrong Asset Management: tư vấn cho IFC và Armstrong Asset Management trong thương vụ đầu tư cổ đông chiến lược hàng triệu đô vào Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) vào năm 2016. IFC và Armstrong Asset Management theo đó sẽ nắm giữ 16% và 20% vốn cổ phần của GEC.

 

  • SAB Miller: tư vấn cho SAB Miller trong thương thảo và thành lập liên doanh nhà máy sản xuất bia với Vinamilk vào năm 2006. Nhà máy sản xuất bia, đặt trụ sở ở tỉnh Bình Dương, có tổng vốn đầu tư 45 triệu đô, trong đó Vinamilk và SAB Miller mỗi bên góp 50% vốn, công suất dự kiến đạt 100 triệu lít bia/năm.
2016

GIAO DỊCH

Trong năm 2016, chúng tôi đã tư vấn thành công cho Armstrong Asset Management trong dự án đầu tiên đầu tư vào Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và tư vấn cho BA Business Solutions Corporation (ABA), một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh tại Việt Nam, trong lần đầu tiên huy động vốn cổ phiếu từ Mekong Capital với tổng giá trị  112 triệu USD.