Tư vấn Bất động sản | Tổng quan

Indochina Finance and Investment

advi_img

Indochina Finance & Investment (IFI) đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và huy động vốn cho các tập đoàn đa quốc gia và những cá nhân ngoại quốc, với các dịch vụ bao gồm thành lập, mua lại, mở rộng và tái cơ cấu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với kiến thức về thị trường trong nước cũng như các mối quan hệ trong ngành bất động sản, chúng tôi cung cấp các giải pháp thâm nhập vào thị trường Việt Nam thông qua các nghiên cứu thị trường chuyên sâu, nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch chiến lược và xin cấp phép theo luật định cho khách hàng. Chúng tôi còn hỗ trợ các giao dịch sáp nhận và mua lại, thông qua việc tìm kiếm mục tiêu, thẩm định và soát xét tài chính và thương mại, cùng với định giá và cơ cấu các giao dịch.

 

Chúng tôi thực hiện các quy trình một cách minh bạch, liên tục phối hợp và đảm bảo yêu cầu của khách hàng để kiểm soát tiển độ, mức độ tham gia và lập báo cáo. Một khi chúng tôi đã chấp nhận một dự án, chúng tôi sẽ huy động tất cả các nguồn lực cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng cam kết và mang lại kết quả như mong đợi của khách hàng.

 

Tải về Brochure Dịch vụ Tư vấn Bất động sản 

Liên kết với Bay Global Strategies

bay

 

Thông qua hơp tác với Bay Global Strategies, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp và hiệp hội có nhu cầu thiết lập quan hệ đối tác và phát triển tại thị trường mới nổi ở Việt Nam – chúng tôi là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới.

 

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty nằm trong danh sách Fortune 100, các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các hiệp hội tại Việt Nam. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng những nhóm khách hàng khác nhau, đáp ứng những nhu cầu và mục tiêu đa dạng của họ. Nhờ vậy, chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại cho khách hàng kiến thức thị trường, kết nối mạng lưới và chiến lược hiệu quả, giúp cho các tổ chức thành công vượt trội.

Dịch vụ Tư vấn & Tài chính

THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

 • Quan hệ với Chính phủ
 • Xin cấp phép
 • Tư vấn Luật và Thể chế
 • Nghiên cứu thị trường

MUA BÁN
& SÁP NHẬP

MUA BÁN
& SÁP NHẬP

 • Tư vấn cho Bên mua 
 • Tư vấn cho Bên bán
 • Định giá
 • Thẩm định

TƯ VẤN
& TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN
& TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Thẩm định giá
 • Huy động vốn cổ phần
 • Huy động vốn vay hoặc cho vay lại
 • Tái cơ cấu vốn 

HUY ĐỘNG VỐN TÀI TRỢ DỰ ÁN

HUY ĐỘNG VỐN TÀI TRỢ DỰ ÁN

 • Xây dựng mô hình tài chính 
 • Hoạch định ngân sách vốn
 • Huy động vốn cổ phần
 • Huy động vốn vay
2016

GIAO DỊCH

Chúng tôi đã tư vấn thành công cho Armstrong Asset Management trong dự án đầu tiên đầu tư vào Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và tư vấn cho BA Business Solutions Corporation (ABA), một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh tại Việt Nam, trong lần đầu tiên huy động vốn cổ phiếu với Mekong Capital.