Tư vấn Bất động sản | Tổng quan

Indochina Finance and Investment (IFI)

Real Estate Advisory

Indochina Finance & Investment (IFI) đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và huy động vốn cho các tập đoàn đa quốc gia và những cá nhân ngoại quốc, với các dịch vụ bao gồm thành lập, mua lại, mở rộng và tái cơ cấu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Năng lực và dịch vụ cung cấp

Với kiến thức về thị trường trong nước cũng như các mối quan hệ trong ngành bất động sản, Indochina Strategic cung cấp các giải pháp thâm nhập vào thị trường Việt Nam thông qua các nghiên cứu thị trường chuyên sâu, nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch chiến lược và xin cấp phép theo luật định cho khách hàng. Chúng tôi còn hỗ trợ các giao dịch sáp nhận và mua lại, thông qua việc tìm kiếm mục tiêu, thẩm định và soát xét tài chính và thương mại, cùng với định giá và cơ cấu các giao dịch.

Chúng tôi thực hiện các quy trình một cách minh bạch, liên tục phối hợp và đảm bảo yêu cầu của khách hàng để kiểm soát tiển độ, mức độ tham gia và lập báo cáo. Một khi chúng tôi đã chấp nhận một dự án, chúng tôi sẽ huy động tất cả các nguồn lực cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng cam kết và mang lại kết quả như mong đợi của khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Indochina Strategic sở hữu đội ngũ chuyên gia với bề dày kinh nghiệm và kiến ​​thức trong ngành bất động sản. Vượt qua những khuôn khổ và cách thức truyền thống, chúng tôi cam kết tư vấn chiến lược sáng tạo và linh hoạt giúp khách hàng vượt qua tối đa hóa cơ hội và lợi nhuận. Dịch vụ Tài chính và Tư vấn Bất động sản của Indochina Strategic sẽ giúp các tổ chức cải thiện cách quản lý khoản đầu tư vào tài sản bất động sản – trong suốt vòng đời của danh mục đầu tư. 

Dịch vụ Tư vấn & Tài chính

THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

 • Quan hệ với Chính phủ
 • Xin cấp phép
 • Tư vấn Luật và Thể chế
 • Nghiên cứu thị trường

MUA BÁN
& SÁP NHẬP

MUA BÁN
& SÁP NHẬP

 • Tư vấn cho Bên mua 
 • Tư vấn cho Bên bán
 • Định giá
 • Thẩm định

TƯ VẤN
& TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN
& TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Thẩm định giá
 • Huy động vốn cổ phần
 • Huy động vốn vay hoặc cho vay lại
 • Tái cơ cấu vốn 

HUY ĐỘNG VỐN TÀI TRỢ DỰ ÁN

HUY ĐỘNG VỐN TÀI TRỢ DỰ ÁN

 • Xây dựng mô hình tài chính 
 • Hoạch định ngân sách vốn
 • Huy động vốn cổ phần
 • Huy động vốn vay
2016

GIAO DỊCH

Chúng tôi đã tư vấn thành công cho Armstrong Asset Management trong dự án đầu tiên đầu tư vào Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và tư vấn cho BA Business Solutions Corporation (ABA), một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh tại Việt Nam, trong lần đầu tiên huy động vốn cổ phiếu với Mekong Capital.