Giải thưởng

Indochina Strategic

  • Đơn vị tư vấn bất động sản xuất sắc năm 2018 – Giải thưởng Rồng Vàng do báo Vietnam Economic Times tổ chức
  • Đơn vị tư vấn bất động sản thương mại xuất sắc tại Việt Nam năm 2018, 2019, 2020 – Asia Pacific Property Awards 
  • Được bình chọn là 1 trong 10 đơn vị tư vấn tốt nhất trên báo Vietnam Investment Review
  • Công ty tư vấn M&A tốt nhất năm 2019-2020 tại diễn đàn M&A Vietnam do báo Đầu tư tổ chức

Công ty Indochina Finance & Investment Việt Nam (IFI) là công ty con nổi bật của Tập đoàn Indochina Capital, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư toàn diện. Công ty được biết đến với chuyên môn về tư vấn bất động sản và tư vấn tài chính. IFI cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm phân tích thị trường, phát triển chiến lược đầu tư, tư vấn mua bán và sáp nhập cũng như các giải pháp huy động vốn.