Đầu tư Chứng khoán | Tổng quan

image03

Từ năm 2004, Indochina Capital Advisors (ICA) đã cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư cho các cá nhân và tổ chức nước ngoài. 

Chiến lược của chúng tôi là đầu tư “Mua và nắm giữ” cổ phần của các công ty tại Việt Nam. Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm các cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu trước niêm yết (pre-IPO)cổ phiếu OTC. Với đội ngũ các chuyên gia người Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài và có hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước, chúng tôi tự hào có thể xác định các khoản đầu tư giá trị thông qua phương pháp tiếp cận đầu tư Bottom-up (tập trung nghiên cứu giá trị công ty). Các tiêu chí đầu tư chủ yếu của chúng tôi bao gồm (i) định giá hấp dẫn, (ii) dòng tiền mạnh, (iii) tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao, (iv) bảng cân đối kế toán lành mạnh và (v) đội ngũ quản lý hiệu quả.

 

Tiêu điểm

Khách hàng có thể đầu tư với chúng tôi bằng cách:

• Mở Tài khoản Quản lý Riêng (SMA) với chúng tôi, hoặc

• Đầu tư vào quỹ ASEAN CAM-VIP (là quỹ đầu tư dành cho cá nhân tại Nhật Bản), hoặc

• Đầu tư vào Vietnam Dedicated Account (VDA) thông qua Bordier & Cie.

 

16,2%

tỉ suất sinh lời trung bình năm

Là nhà đầu tư dài hạn, đối tượng đầu tư của Indochina Capital là các công ty có đội ngũ quản lý hiệu quả, bảng cân đối kế toán lành mạnh, lợi nhuận bền vững và định giá hấp dẫn. Tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm của chúng tôi kể từ năm 2022 đạt 16,2%, vượt 723 điểm cơ bản so với VNIndex.