Video

🌱✨𝐈𝐂𝐂 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫’𝐬 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦.
Shared with Journalist & Public Opinion Newspaper, Mr. Michael Piro, Co-CEO Indochina Capital highlights the potential of green industrial real estate in Vietnam and the innovative approaches being taken to develop sustainable industrial parks, focusing on energy efficiency and environmental impact reduction. The Core5 Hải Phòng project stands out as a leading example, showcasing how green initiatives can drive long-term economic growth while safeguarding our planet.
Watch the full interview to discover the future of green industrial real estate and the groundbreaking strategies behind Core5 Hải Phòng! 🌍🏗️
———————————————-
🌱✨ 𝐐𝐮𝐚𝐧 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐋𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐞̂̀ 𝐱𝐮 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚́ 𝐛𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.
Ông Michael Piro, Co-CEO Indochina Capital chia sẻ với Báo Nhà báo & Công luận về tiềm năng của bất động sản công nghiệp xanh tại Việt Nam và những cách tiếp cận đổi mới đang được áp dụng để phát triển các khu công nghiệp bền vững, tập trung vào hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Dự án Core5 Hải Phòng là một ví dụ điển hình, cho thấy các sáng kiến ​​xanh có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn trong khi vẫn bảo vệ hành tinh của chúng ta như thế nào.
Hãy cùng theo dõi phóng sự và khám phá tương lai của bất động sản công nghiệp xanh và những chiến lược đột phá đằng sau Core5 Hải Phòng! 🌍🏗️
 
Watch the full interview here: https://www.youtube.com/watch?v=nBiljwEriNU&t=48s